Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 28 2019

MsChocolate
18:00
Jesteś odważny, bo dali Ci tyle powodów, żeby zamknąć się w sobie, a ty wciąż kochasz ludzi. Jesteś wielki, bo mógłbyś ranić tak jak ranili Ciebie, a ty zamiast tego podajesz im rękę i wciąż potrafisz się uśmiechać.
— Francesca Palumbo
Tags: Palumbo
Reposted bycoookiemonsteeerdancingwithaghostzupamarzenpragnieniaendlessmemoriesanotherwaytodieostatnia-melodiadoopeniedonaprawieniaiga-xvlmyszkaminnie12czerwca12czerwcainstitcheswonderwallinto-blackevanescencesugarvenom

March 07 2019

MsChocolate
21:28
My wrażliwcy chcielibyśmy zawsze widzieć piękno w innych ludziach, ale nie każdy człowiek jest dobry, nawet jeśli to nie jego wina. Niektórzy ludzie są po prostu chorzy i nawet po wyczerpaniu wszystkich szans będą wciąż nas ranić, bo siedzi w nich coś, czego nie da się wyleczyć. To nie nasze zadanie, żeby naprawiać kogoś, kto nie jest zdolny do niczego prócz zniszczenia.
— Francesca Palumbo
Tags: Palumbo
Reposted byneupshinmybetterworldpoolunMerrry98SkydelaninspirationsatagaSkydelaninto-blackpikkumyyelinelastrawberryfieldsforeverwikslonelypassengersleepingsicknessrybasferycznaniemocvaniliowofouupintheskylena001blankakudiliveindarknessrippedthesouldoope
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl