Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 07 2020

MsChocolate
20:21
Wszyscy pragniemy zachować nasze wspomnienia, czyż nie? Ale czasami te wspomnienia nas paraliżują. Zmuszają do życia przeszłością, zamiast skupiania się na teraźniejszości.
— Harlan Coben - "Nieznajomy"
Tags: Coben
Reposted byfreewayheavencanwaitAvinashidreamadreamdancingwithaghostpiehusbadbloodpikkumyyostatniaKacSousseinxmyxhead

April 29 2017

MsChocolate
12:42
Poradź sobie z tym. To już nie potrwa długo.
— Harlan Coben
Tags: Coben
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaupinthesky upinthesky
Sponsored post
soup-sponsored
05:36
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge

April 25 2017

MsChocolate
18:53
Faceci, którym całkowicie brakuje pewności siebie, potrafią się łudzić, że kobiety nie mogą się im oprzeć.
— Harlan Coben
Tags: Coben
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

January 26 2015

MsChocolate
23:46
W pewnym sensie zawsze masz 17 lat i czekasz aż zacznie się prawdziwe życie.
— Harlan Coben - "Obiecaj mi"
Tags: Coben
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...