Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 11 2020

MsChocolate
15:35
Jeżeli chcesz lepiej zrozumieć swoich rodziców, poproś ich aby opowiedzieli o swoim dzieciństwie. Jeśli wysłuchasz ich z wyrozumiałością, zrozumiesz, skąd wywodzą się ich lęki i sztywne schematy postępowania.
— Louise Hay
Tags: Hay
Reposted byinmybetterworldhrafncotarskylaparisiennerudelubieliliowaduszapalahniuks-laughterguerrieraagatiszkamadeinchinawishinyouoxygeniumwtfknobsniedonaprawieniajustmineupintheskykingavonschabertdotyk-dzwiekuhereyestobecontinuedTyMiJestesschokoladehimmeloutofmyheadkissgirlmart

August 26 2019

MsChocolate
19:05
Jedynymi osobami, które będą się na Ciebie złościć, gdy zaczniesz ustanawiać własne granice, są ci, którzy czerpią korzyści z tego, że ich nie masz.
— Louise Hay
Tags: Hay
Reposted byheavencanwaitMerrry98poolunnieobecnoscantamarielniskowofreewaydancingwithaghostchangecolourheroineebitchiloveyouanotherwaytodieeuphoriaa

March 25 2018

MsChocolate
19:03
Poświęcenie zabija tego, kto się poświęca.
— Louise Hay
Tags: Hay
Reposted fromavooid avooid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...