Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 07 2020

MsChocolate
18:47
Miłość sama Cię znajdzie albo Ty ją i nawet się nie spodziejesz kiedy, bo najczęściej bywa tak, że miłość naszego życia pojawia się zaraz po życiowym błędzie.
— Magdalena Krauze - "Zdradzona"
Tags: Krauze
Reposted byniskowosorrisoinspirationsheavencanwaitstepywilczepikkumyyAvinashilivefreezytafrotkadzikusowskaczekajskaalevaenerle
MsChocolate
18:45
Na siłę gromadziłam w sobie negatywne emocje, żeby jak najszybciej znienawidzić Roberta. Niestety, serca nie da się tak zaprogramować. Jeśli się kogoś kocha naprawdę, to miłość będzie umierać powoli i w cierpieniu.
— Magdalena Krauze - "Zdradzona"
Tags: Krauze
Reposted byfrotka frotka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...