Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 11 2020

MsChocolate
19:33
Niech pan idzie i czeka. Może ona tęskni, aby ktoś na nią czekał. A kto prócz pana mógłby jeszcze na nią czekać?
— Wiesław Myśliwski - "Ucho igielne"
Tags: Myśliwski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaindietrof indietrof

April 10 2020

MsChocolate
09:09
Do dziś najgorsze myśli nieraz mną targają, że może tak się umiera. Po prostu nie przyjdzie się, nie odpisze na list, nie podniesie słuchawki telefonu.
— Wiesław Myśliwski - "Ucho igielne"
Tags: Myśliwski
Reposted fromlifeless lifeless viaheavencanwait heavencanwait
Sponsored post
soup-sponsored
20:53
Reposted byLegendaryy Legendaryy

April 07 2020

MsChocolate
19:04
Wiele można usłyszeć, jak chce się posłuchać.
— Wiesław Myśliwski - "Traktat o łuskaniu fasoli"
Tags: Myśliwski
Reposted frombeltane beltane viaklamerka klamerka

April 01 2020

MsChocolate
21:15
Niech pan mi powie, jeśli pan wie. I dlaczego, skoro kochałem ją jak nikogo na świecie, nie umieliśmy z sobą być? Kochałem, to zresztą jakby nic nie powiedzieć. Nieraz czułem, jakby to ona dopiero dała mi moje życie. Jakby to nie ona z mojego żebra, lecz ja z jej żebra, odwrotnie niż w Piśmie.
— Wiesław Myśliwski - "Traktat o łuskaniu fasoli"
Tags: Myśliwski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialiteratka literatka
MsChocolate
20:57
Bo kto wie, czy żyć nie jest jedenastym przykazaniem, którego Bóg zapomniał obwieścić.

- Wiesław Myśliwski - "Kamień na kamieniu"
Tags: Myśliwski
Reposted fromkompleksdziury kompleksdziury viafreeway freeway

May 01 2018

MsChocolate
19:36
Człowiek nie ucieknie od tego, że słyszy. Nie ucieknie, że widzi. Choćby nie chciał słyszeć, widzieć. Samo mu w uszy, w oczy wchodzi.
— Wiesław Myśliwski - "Traktat o łuskaniu fasoli"
Tags: Myśliwski
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viamuchless muchless

January 12 2018

MsChocolate
21:21
Człowiek wmówił sobie, że ma za krótkie życie, w związku z czym zwykł się tłumaczyć ustawicznym brakiem czasu. Tylko powiedzmy, gdyby żył dwa razy dłużej miałby go więcej? Wątpię. Jeśliby komuś udało się skonstruować zegar, który odmierzałby człowiekowi czas zmarnowany, pusty, i czas pełny poświęcony jakiemuś pożytkowi, choćby własnemu, okazałoby się, że większość życia zmarnował. Więc może i tak życie dane jest nam w nadmiarze.
— Wiesław Myśliwski - "Ostatnie rozdanie"
Tags: Myśliwski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait

June 15 2017

MsChocolate
14:47
(...) jak dużo powiedzieć, a nic nie powiedzieć, jak się śmiać, gdy w środku nie do śmiechu, jak w coś wierzyć, gdy w nic się nie wierzy, (...). 
— Wiesław Myśliwski - "Traktat o łuskaniu fasoli"
Tags: Myśliwski

May 12 2015

MsChocolate
19:26

Później bywa zwykle za późno.

— Wiesław Myśliwski - "Traktat o łuskaniu fasoli"
Tags: Myśliwski
Reposted fromonzuiver onzuiver

January 28 2015

MsChocolate
23:47
Co chciałem wtedy powiedzieć? Nie pamiętam. Może nic ważnego. Ale dla mnie to były najważniejsze słowa w moim życiu, jakie chciałem powiedzieć, a których nie powiedziałem. Tak zastanowić się, to ile takich niewypowiedzianych słów przepadło na zawsze. A może ważniejsze były od tych wszystkich wypowiedzianych. Nie sądzi pan?
— Wiesław Myśliwski - "Traktat o łuskaniu fasoli"
Tags: Myśliwski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...