Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 14 2020

MsChocolate
14:55
- Jesteś beznadziejna w wyrażaniu uczuć. Powiedziałaś w ogóle kiedyś komuś, że go kochasz?
- Oczywiście, że tak.
- Komu?
- Swojemu psu.
— Aleksandra Steć
Tags: Steć
Reposted byPeemaurinkoevveellitemizeliteratkazzuuoohrafnCannonballhormezaKuishiMartwa13greywolfbanshedirtyliaraausturlillepuppet

April 11 2020

MsChocolate
19:40
Każdy z nas ma zapisaną w swoim wnętrzu historię, o której nie opowiada innym. Wspomnienia - na myśl o których, uśmiecha się sam do siebie.
— Aleksandra Steć
Tags: Steć
Reposted bydusieleccmerceidzswojadrogasokojoannemdreamboat12czerwcasectum-sempraRybciaaagraywallinxmyxhead

April 14 2020

MsChocolate
14:55
- Jesteś beznadziejna w wyrażaniu uczuć. Powiedziałaś w ogóle kiedyś komuś, że go kochasz?
- Oczywiście, że tak.
- Komu?
- Swojemu psu.
— Aleksandra Steć
Tags: Steć
Reposted byPeemaurinkoevveellitemizeliteratkazzuuoohrafnCannonballhormezaKuishiMartwa13greywolfbanshedirtyliaraausturlillepuppet
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...